knuffeldag kinderboerderij diemen titel kinderboerderij diemen

 

home

over ons

bestuur

nieuws

activiteiten

agenda

foto/video

dat wist ik niet?

over onze
vrijwilligers

onze dieren

nieuwsbrief

donateurs

sponsors

links

contact


Over ons

Op woensdag 31 augustus 2005 is de Kinderboerderij Diemen officieel geopend door burgemeester Amy Koopmanschap. De kinderboerderij bestaat uit diverse compartimenten. Bezoekers treffen er traditionele dieren aan, maar ook dieren die je niet snel zou verwachten op een kinderboerderij. Kijk maar eens op
onze dierenpagina.

De eerste plannen voor een nieuwe kinderboerderij ontstonden na de sluiting van de kinderboerderij in Diemen Noord. Een groep mensen was van mening dat ons kinderrijke gemeente een kinderboerderij verdiende.

Gelukkig was de Gemeente Diemen een zelfde mening toegedaan. Belangstellenden werden uitgenodigd om ideeën te opperen voor het oprichten van een nieuwe kinderboerderij. Ons idee werd uitgekozen.

Daarna begon het echte werk, waarbij de oprichting van Stichting Kinderboerderij Diemen en het instaleren van een bestuur de eerste stappen waren.

Op 27 april 2004 werd de formele oprichting bij notaris Bakker een feit.

Hoewel de daadwerkelijke inrichting van de kinderboerderij pas medio 2005 plaatsvond werden de voorbereidingen al in volle gang gezet, zoals de onderhandelingen met de Gemeente Diemen over de inrichting van het terrein, het aanvragen van kapvergunningen, vergunningen voor het plaatsen van een nieuw hekwerk en tot slot de ontheffingsprocedure voor het gedeelte dat ‘’uitbreiding spoorwegen’’ als bestemming had.

Het bestuur richtte zich ook op functionele zaken. Zo gingen zij op bezoek bij een stallenbouwer in de achterhoek. Dit bedrijf heeft een goede reputatie met betrekking tot het bouwen van opstallen voor kinderboerderijen. Zodra de definitieve vergunningen binnen waren kon dan eindelijk begonnen worden met de functionele oprichting van de kinderboerderij met een fantastisch eindresultaat.

Twee bestuursleden beschikten al over diverse dieren zoals geiten, schapen, konijnen, diverse eenden en ganzen. Deze dieren kwamen als eerste bewoners begin juli 2005 op de boerderij. Begin augustus 2005 is het dierenbestand uitgebreid met kalkoenen, cavia’s, hamsters, boerendoek, parkieten een pony en een ezel. In het voorjaar van 2006 zijn de eerste dieren, waaronder zes geitjes, geboren.


Hoe is het idee ontstaan

Aangrenzend aan de huidige kinderboerderij SKD ligt de volkstuinvereniging ONA. Op diverse tuinen hebben tuinders naast hun tuinliefhebberij ook een liefhebberij in het houden van klein pluimvee. Dit zijn voornamelijk kippetjes die gehouden worden voor een lekker eitje bij de verse spinazie. Er waren echter drie tuinders waarbij de liefhebberij van het tuinen bijna op de tweede plaats kwam en de liefhebberij met het houden van dieren iets verder ging. Door deze gezamenlijke interesse ontstond er een band tussen de drie die heden ten dage nog steeds standhoudt. Onderling werden er kippetjes, duifjes, konijntjes ed uitgewisseld om er mee te kweken.

Deze tuinders waren Ron van der Werf, Ton Mies en Ron van Koningsveld. Ron van der Werf had zelfs geitjes rondlopen wat natuurlijk prachtig was om deze te aanschouwen als ze hadden gelammerd en daarmee de lente aankondigden. Er was dan ook veel belangstelling van medetuinders en voorbijgangers die vroegen of ze even mochten komen kijken. Vooral kinderen vonden het geweldig. Ron van der Werf kwam te horen dat er vanuit de gemeente een inschrijving werd gehouden, waarbij er een plan moest worden ingestuurd dat het maatschappelijk belang moest dienen. Het idee begon langzaam te groeien om de hobby om te zetten in iets dat voor de hele gemeenschap een aanwinst zou kunnen zijn.

Rond die periode besloot ook meneer Hartsink om zijn liefhebberij, die hij in Diemen Noord aan het spoor had, sterk terug te gaan dringen en het wat rustiger aan te gaan doen en wat meer van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Vroeger stond deze plek in Diemen bekend als "de kinderboerderij", ondanks dat het geen officiële status had. Het was altijd een zeer gewilde plek om even tijdens een wandeling langs te lopen en werd druk bezocht, vooral door kinderen die er veel lol beleefden. In de wetenschap dat deze plek zou verdwijnen en de gelegenheid dat de gemeente een inschrijving hield deed Ron van der Werf besluiten om de koppen bij elkaar te steken en met z'n drieën een mooi idee te gaan ontwikkelen, namelijk de oprichting van een kinderboerderij.

We wisten dat er binnen de gemeenschap vraag was naar een dergelijke gelegenheid en gingen dus vol enthousiasme aan de gang. Er moest een financieel plaatje worden gemaakt, er moesten statuten worden opgesteld, wijzigingen voor het bestemmingsplan moesten worden ingediend, bouwtekeningen, enz. In april 2004 hadden we alle plannen rond en moesten we een stichting oprichten. Het bestuur werd uitgebreid en bestond uit Ron van der Werf als voorzitter, Ron van Koningsveld als secretaris, Ton Mies als tweede penningmeester, Petra Oostenrijk als penningmeester en Ingrid van Koningsveld als tweede secretaris. Bij notaris Bakker aan de Muiderstraat werden de documenten opgesteld en het bestaan van SKD was een feit. Dankzij het enthousiasme vanuit de gemeente en het goed en volledig opgestelde idee kregen we vanuit de gemeente fiat om het idee uit te voeren. Eindelijk konden we dan los gaan en een droom uit doen laten komen.